POZOR!
Strani ne osvežujem več od poletja 2017.
Po novem zakonu volitve člana poslovodstva niso več obvezne in nadzorni odbor lahko člana imenuje sam. Po razpisu dne 6. julija 2017 je nadzorni odbor za novega člana poslovodstva, predstavnika avtorjev, namesto Miha Mazzinija izbral Luka Novaka.

Kronološki pregled pridobivanja nadomestil od fotokopiranja na slovenskih univerzah (2015 -)

Del spletne strani, s katero Miha Mazzini obvešča avtorje o trenutnem stanju v SAZOR-ju

Profesorji študentom posredujejo znanje, ki ni vedno zajeto v učbenikih. Da učitelji ne bi kršili avtorskih pravic, so po vseh evropskih državah sklenjeni posebni sporazumi med univerzami in kolektivnimi organizacijami, ki pobirajo nadomestila za tovrstno kopiranje in ga potem delijo med založbe in avtorje.

Povsod, razen v Sloveniji. Zakon je seveda sprejet, ampak ... V nekaterih evropskih državah nadomestilo za kopiranje že izvajajo dlje, kot Slovenija obstaja.

Rektorska konferenca RS ima dovolj časa, da spremlja to stran in zato so 7. marca 2017 objavili svojo kronologijo, ki si jo lahko preberete tukaj.

Datum Leto Dogodek
27. oktober 2015 SAZOR piše rektorju, prof. dr. Svetliku, in ga seznani z zadevo.
3. december 2015 Na deseti redni seji Rektorske konference RS univerze ustanovijo delovno skupino.
21. decembra 2015 Prvo srečanje SAZOR-ja s predstavniki univerz.
27. januarja 2016 Prvi sestanek SAZOR-ja in delovne skupine univerz. SAZOR po sestanku pošlje primere iz tujine.
30. maja 2016 Univerze prosijo za vzorec pogodbe in SAZOR jo pošlje. Pravijo, da jo bodo obravnavali na seji Rektorske konference RS dne 24. 6. 2016.
1. junij 2016 Univerze odgovorijo, da bo SAZOR kmalu dobil odgovor po pošti. V odgovoru potem piše, da univerze ne fotokopirajo preko zakonitega obsega.
25. avgusta 2016 SAZOR še enkrat piše univerzam. Odgovor: "Naprošamo vas, da podpisani skenirani ali tiskani dopis Kolektivne organizacije SAZOR GIZ pošljete na uradne naslove univerz ali Rektorske konference Republike Slovenije. Delovna skupina je namreč s podajo mnenja Rektorski konferenci Republike Slovenije zaključila s svojim delom in se brez drugačnega sklepa Rektorske konference ni več pristojna pogovarjati s Kolektivno organizacijo SAZOR GIZ."
30. september 2016 Po drezanjih univerze obljubijo odgovor.
21. november 2016 Univerze odgovorijo isto: ne fotokopirajo.